Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Od praktycznie 25 lat, 16 listopada podniośle obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku przypominać o tym, że z brakiem tolerancji na co dzień styka się naprawdę sporo osób. Jest to tak zwane wnioskowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów, żeby znaleźli wyjście z tego występującego problemu. Edukacja, ale także przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie tolerancji oraz zmniejszenie się poniżania osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwdziałania wszelkim niedobrym zachowaniom w tym zakresie.

Coraz częściej powstające akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy spotykają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się korzystne w znalezieniu głębszych przesłanek ukazania się braku akceptacji, ale również mają wspominać, jak kłopotliwe bywają oznaki nietolerancji dla osób krzywdzonych. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają okazać się pomocne do tego, aby dowiedzieć się, czym faktycznie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale też wykazać to, co to jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma też kształcić, nauczyć uznania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, ale też założeniem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Jak w Polsce obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali ogólny manifest, w którym pokazują ogromne poparcie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice poparli swoim podpisem ten apel. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał powiedział, że wspólnota dnia 16 listopada będzie wyrażana poprzez wywieszanie kolorowych banerów, a także oświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy